Varför studera fotografi?

with Inga kommentarer

Inom de kreativa branscherna är det sällan någon som frågar om man har examen. Det är överhuvudtaget sällan man söker jobb eftersom de flesta kreatörer jobbar som egenföretagare eller frilansare. Faktum är att det i dagens läge finns få tjänster att söka som fotograf. Runtom i landet har nedskärningar på nyhetsredaktionerna gjort det svårare att få anställning som fotograf och även frilansade fotografer har fått det svårare då tidskrifter gått ut med avtal som ger större skyldigheter och mera ansvar för fotografen utan att lönen höjs. De flesta fotografer jobbar därför i dagens läge som egenföretagare och frilansare och då är arbetserfarenhet och portfolio viktigare än ett betyg.

 

Vi valde ändå att studera, varför?

_____________________

 

Julia – Jag gick gymnasiet och ännu under det sista året var jag osäker på vilken bana jag skulle välja. Fotografin hade börjat ta mera och mera av min fritid och jag ville gärna utvecklas som fotograf men visste inte om jag ändå kunde tänka mig att göra det till en livnäring. Därför sökte jag efter gymnasiet in till Västra Nylands folkhögskola för att under ett år testa på att studera fotografi. Det året gav mig väldigt mycket och jag insåg att fotografi var det jag ville göra. Helt enkelt eftersom det var vad jag gjorde bäst. Jag har alltid trivts i skolan och det kändes därför som en självklarhet att fortsätta att studera på en högre nivå. Att redan då som 19-åring påbörja en bana som egenföretagare skulle ha känts för skrämmande. Jag skulle helt enkelt inte ha vetat var jag skulle börja. Därför sökte jag in till Finlands enda svenskspråkiga fotoutbildning på kandidatnivå, Fotolinjen vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

Amanda – Jag har sedan barnsben vetat att jag vill jobba med något kreativt och visste därför redan i högstadiet att det var konst jag ville studera. Jag sökte in till två skolor: en yrkesskola med grafisk planering som inriktning och till ett gymnasium med bildkonst som inriktning. Jag var dock så övertygad om att jag inte var beroende av en studentexamen att jag lagade yrkesskolan som första alternativ. Yrkesskolan Inveon Kultur visade sig sedan vara ett utmärkt alternativ eftersom utbildningen gav grunderna inom alla tänkbara medier som kunde behövas för att kunna livnära sig som kreativ skapare och mångsysslare. Förutom grafisk planering nosade vi även på en hel del traditionella konstarter så som skulptur, konstgrafik, måleri, teckning, tusch, animering, fotografi, analog fotografi, studiofotografi och en hel del annat. Yrkesskolan hade även flera veckors praktikperioder som var ypperliga för att konkretisera mina drömmar och planer redan i ett tidigt skede. Praktikperioderna bedömdes och den konstruktiva kritiken som gavs av både praktikplatsen och handledaren på skolan var ovärderlig. Tack vare denna utbildning växte mitt intresse för fotografi vilket gjorde valet för nästa steg enkelt. För att ha möjlighet att greppa fotografin ordentligt valde jag att vidareutbilda mig till fotograf på samma linje som Julia.  

 

Blomstrande Varför studera fotografi och utbilda sig till fotograf? Blomstrande Varför studera fotografi och utbilda sig till fotograf?

 

 

Vad ska man med en examen till om det inte finns arbetsgivare
som är intresserade av att se ens betyg?

_____________________

 

  • Du utbildar dig för din egen skull 

Då utbildningarna i Finland är kostnadsfria och man får ekonomiskt stöd för att studera så ger det dig fyra hela år (kandidatexamen i yrkeshögskola) att fokusera helt och fullt på att utvecklas som fotograf. Man kan se på saken så att genom att studera så köper man sig tid. Under de fyra åren vi studerade så fick vi fokusera helt fullt på fotografi och på att utvecklas som fotografer. Hade vi försökt gå igenom samma process i arbetslivet så skulle vi samtidigt ha varit tvungna att fundera på företag och på att få in en inkomst. Det är ett faktum att du som fotograf även behöver ha huvud för företagande om du skall lyckas livnära dig inom branschen och det är kunskaper som du får genom arbetserfarenhet. Om det dock är fotografi du brinner för så kan det te sig logiskt att sätta mest tid på att utveckla dina kunskaper inom fotografi. Hur du livnär dig på fotografi som företagare blir nästa kapitel som du får ta itu med efter att du utexaminerats.

 

  • Den kreativa miljön som skolan innebär

Den kreativa miljön som finns i en konstskola där du omges inte endast av de som studerar samma medium som du, utan av andra konstnärer, är väldigt givande. Du kommer i kontakt med personer och konstformer som du gissningsvis inte skulle veta något om ifall du valde att skola dig själv till att bli fotograf genom arbetserfarenhet. I fotostudierna ingår kurser i bland annat färglära och konsthistoria och det är förbluffande hur mycket sådana kurser kan ge dig när du vill utvecklas som fotograf. Människorna du träffar under dina studier är dina blivande kollegor och dessa kontakter kan skapa otroliga samarbeten även efter studierna. Vi kan nog båda intyga att den kreativa miljön som skolan innebar är en av de absolut största fördelarna med att studera. Livet som egenföretagare och frilansfotograf kan vi redan ca 1 år efter vår examen intyga att är ganska ensamt då man jobbar väldigt självständigt. De vänner och kontakter vi fick genom studierna, till exempel varandra, är vi därför väldigt tacksamma över.

 

Blomstrande Varför studera fotografi och utbilda sig till fotograf?

 

  • Kontakt med områden inom branschen som du inte frivilligt skulle testa på

Att endast titulera sig själv som fotograf säger egentligen inte så mycket eftersom du kan jobba inom en mängd olika områden inom fotografi. Det som krävs för att man skall vara en skicklig pressfotograf är inte samma sak som vad som krävs för att vara en konstfotograf, inrednings- och arkitekturfotograf eller porträttfotograf. Går du en fotoutbildning så kommer du komma i kontakt med områden inom fotografi som du själv aldrig skulle ha kommit att tänka på. Även om du inser att t.ex. arkitekturfotografi inte är något för dig så kommer en kurs i arkitekturfotografi lära dig många saker som du kommer ha nytta av i andra sammanhang.

 

Amanda – Innan jag började studera fotografi trodde jag att pressfotografi kunde vara något för mig eftersom jag upplevde att jag ville fotografera människor. Nåväl, det tog sedan inte många kurser i bildjournalistik innan jag insåg att det absolut inte var något jag ville göra. Efter att ha praktiserat på en tidning märkte jag att tidspressen och alla människomöten som är oundvikliga som bildjournalist var oerhört stressande för mig och att jag trivdes bäst med att fotografera natur, inredningar och andra ting som inte krävde mänsklig interaktion. Denna upptäckt var oerhört ögonöppnande även för mig som privatperson och är än idag en vetskap jag är tacksam över att ha. 

Blomstrande Varför studera fotografi och utbilda sig till fotograf?

 

  • Dialogerna du tvingas ha under studierna

Att studera fotografi tvingar dig att föra dialoger du annars inte skulle ha. Du utvecklar ditt fotografi och dig själv som fotograf då du tvingas föra konversationer med dina handledare och medstuderande om ditt fotografi. Det är en ynnest att vara tvungen att förklara varför du valt ett visst motiv, varför du valt att fotografera i en viss miljö och vad du egentligen vill förmedla med dina bilder. Arbetar du på eget bevåg finns det risk att du mer sällan sätter dig i obekväma situationer där någon ifrågasätter ditt fotografi. Du kommer även att märka att det är lättare att se sina egna mönster i arbetet då du ständigt tvingas sätta ord på dina handlingar och att detta mönster är oerhört nyttigt att vara medveten om eftersom det berättar något om dig själv och om ditt fotografi.

 

Julia – När jag påbörjade mitt slutarbete hade jag en mängd olika bildidéer och jag visste precis hur jag ville att mina bilder skulle se ut och kännas. Det jag försökte fånga i mina bilder var för mig självklart men jag kunde inte sätta ord på det. Det tog otaliga handledningar med mina lärare och diskussioner med mina klasskompisar innan jag kunde förklara vad det var jag var ute efter med mina fotografier. När jag till slut hittade de rätta orden och kunde förklara mitt fotografi, vad det var jag ville förmedla med mina bilder, så kunde mina handledare och mina klasskompisar se mina bilder på ett annat sätt. De kunde då även hjälpa mig utveckla mitt projekt, hjälpa mig välja bort bilder som inte passade in och komma med idéer för tillägg som bildserien saknade. Detta är en process jag totalt skulle ha missat om jag endast hade jobbat ensam hemifrån utan någon som ifrågasatte och kritiserade mitt arbete. Jag arbetade med mitt examensarbete i över 1,5 år och slutresultatet blev, tack vare den långa processen och hjälpen jag fick, bättre än jag någonsin vågat hoppas på. 

  • Tillgång till utrustning och utrymmen

Det är inte billigt att jobba med fotografi. Utrustning som krävs är i sig dyr och till det tillkommer bland annnat hyror för arbetsutrymmen. Om du väljer att studera så ger det dig fyra år då slipper dessa utgifter. Under studietiden får du tillgång till skolans utrustning vilken består både digitala och analoga kameror samt objektiv. Det finns även datasalar med kraftfulla datorer som finns till din förfogan. Utöver det har du tillgång till arbetsutrymmet så som studio, mörkrum, skanner och printer. Detta gör att du när du börjar av din bana inom fotografi kan bekanta dig med olika typer av utrustning utan att själv vara tvungen att investera i allt. Istället lär du dig vilken typ av utrustning som passar ditt sätt att arbeta så du senare kan göra mera välvalda beslut i vad du själv ska investera i. Det vi som utexaminerade saknar mest med skolan är storformatsprintern som tillät en göra utskrifter så stora som 1 x 2 m och skannerrrummet där man hade tillgång till både ljusbord och skanner så man kunde jobba vidare med sina analoga bilder.

 

Blomstrande_varfor_studera_fotografi_001 Blomstrande Varför studera fotografi och utbilda sig till fotograf?

 

Skulle vi välja samma bana igen?

_____________________

Julia – Ja. Fotografin har bara blivit en större och viktigare del av mitt liv och det är inget jag ångrar. Jag skulle välja den kreativa banan igen och när jag tänker tillbaka på hur jag var som person för fem år sedan så skulle jag också göra samma beslut och välja att studera. Det finns helt enkelt ingen chans att jag under dessa år skulle ha kommit lika långt som jag gjort idag om jag valt att inte studera fotografi utan att istället endast kasta mig in i livet som egenföretagare. Det skulle inte ha passat mig, jag skulle inte ha varit redo. 

Amanda – Absolut. Fotografin öppnar väldigt många fler dörrar även för den som vill fokusera på bildkonsten och fotografin är även ett medium som är så gott som oundvikligt att kunna om du vill vara företagare. Utbildningen kunde stundvis smaka trä men i efterhand kan jag med facit i hand påstå att jag inte kunnat vara där jag är nu utan mina fotografiska utbildningar. Idag spelar fotografin kanske en mindre roll för mig än vad den gjorde för några år sedan men jag vet att den alltid kommer att finnas närvarande i en eller annan form. Och så som det är med framtiden – vi kan aldrig veta vad den för med sig medan en utbildning alltid är en bra erfarenhet att ha. 

 

Vad skulle vi rekommendera till någon som drömmer om
att jobba inom någon av de kreativa branscherna?

_____________________

 

Vi försöker inte på något sätt påstå att man måste utbilda sig för att kunna livnära sig inom de kreativa branscherna, till exempel som fotograf. Man måste inte heller ha en examen för att kunna kalla sig professionell fotograf, en stor del av våra förebilder inom fotografin har aldrig gått någon utbildning. Om du dock vill jobba med fotografi i någon form och vill fokusera mera på att utvecklas som fotograf än att utvecklas som entreprenör – då kan studier vara något för dig. Kanske. Du måste dock vara medveten om att det inte räcker med en examen för att kunna livnära sig inom fotografi. En utbildning är bara början och du kommer vara tvungen att lägga ut massor av din egen tid vid sidan om studierna för att komma närmare dina drömmar. Vi är båda dock övertygade om att en utbildning inom fotografi är en fantastisk språngbräda om du vill jobba med något kreativt.

 

Kort sagt så beror det mycket på dig som person och din livssituation om du skall utbilda dig eller inte, det är ju som sagt inget måste inom de kreativa branscherna. Studierna är vad man själv gör dem till och ingen kan vänta sig att utvecklas som fotograf under fotostudier om man inte sätter manken till och jobbar hårt. Samma sak gäller arbetslivet. Se studierna som en språngbräda och förbered dig på ett utmanande, fritt, tungt och inspirerande liv som en kreativ entreprenör.

 

Julia&Amanda

Leave a Reply