#dammenbrister

with Inga kommentarer

Dammen brister är det viktigaste som har hänt i Svenskfinland så länge jag levt. Att kvinnor runtomkring mig har dragit igång detta upprop, byggt upp detta utrymme och med en ursinnig kraft tagit alla dessa fasansfulla historier till dagsljuset rör mig till tårar.

Orkar du bara läsa en text idag ska det inte vara det här blogginlägget utan uppropet på www.astra.fi/dammenbrister där du kan läsa riktiga historier om upplevelser av sexuella trakasserier i svenskfinland.

 

Bild: Lina Raunio

 

Att sexuella trakasserier är ett problem i världen finns det få som inte håller med om. Det är lätt att prata om förövare från det och det landet eller den och den kulturen. Trakasserier och hot om våld sker inte i ett fjärran land, på mörka bakgator i okända städer.

Så många, både kvinnor och män, har så länge försökt inbilla sig att sexuella trakasserier inte händer i vår trygga ankdam. Att händerna som håller varandra om ryggen endast inger trygghet, att de aldrig oinbjudet skulle vandra till ställen där de inte har något att göra. Om vi verkligen tvingas tänka efter kan ingen vara så naiv att de verkligen tror att sexuella trakasserier inte sker i Svenskfinland.

 

 

Vi har otaliga gånger mötts av statistiken som säger att majoriteten av de sexuella våldsbrotten inte sker på mörka bakgator, utan i hemmen, på arbetsplatsen, i den så kallade tryggheten. Ändå har den enda strategin vi hittills haft varit att varna kvinnorna om denna männens natur. En natur som vi måste inse att är fostrad, männen föds inte som förtryckande maktmissbrukare, de formas till det i ett patriarkat som skadar alla kön. Därför vill vi inte ha fler överfallsvisslor och självförsvarskurser, vill vill ha förändring.

Förändringen börjar här, med att vi alla tvingas se hur djupa rötter de sexuella trakasserierna har. Att de för allt för många kvinnligt kodade personer blir vardag innan de ens börjat skolan och fortsätter därifrån till arbetsplatsen och vidare in i pensionärsåldern. Du behöver inte ens själv ha utsatts för hot om våld, att gå genom hela livet och låta rädslan för dessa situationer begränsa alla val du gör är att låta sexuella trakasserier förstöra ditt liv.

 

 

Nu krävs förändring och den måste vi få till stånd tillsammans, genom att inse att män inte föds till jagare och kvinnor till offer. Vi kan alla vara något bättre och tillsammans måste vi få till stånd den här förändringen. Läs uppropet och berättelserna samlade på www.astra.fi/dammenbrister och jag lovar att du kommer känna likadant.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply