Ångest och kreativitet

with Inga kommentarer

ångest kreativitet konstterapi

 

Jag vill börja med att klargöra att det sista jag vill med det här inlägget är att spä på myten om den lidande konstnären, att all kreativitet på något sätt skulle födas ur ångest. Bilden av konstnären som sitter ensam i mörkret och lider och just därför lyckas producera de allra bästa verken tror jag att är en myt som ingen mår bra av. Lider du av ångest är det sista du behöver en känsla av att du ännu till borde använda ångesten till något produktivt. Känner du ångest skall din första prioritet vara att ta hand om dig själv. Sedan vill jag också inflika att jag inte har något utbildning i ämnet och endast talar utifrån egna erfarenheter och tankar.

 

ångest kreativitet konstterapi

Ångest är svårt att beskriva för alla upplever den olika. Vissa kanske inte alls tänker att de upplevt ångest men det har de troligen, de har bara gett den ett annat namn. Ångest är rädsla, oro, stress och det finns många saker som kan ge upphov till den. Ångest är nämligen inte ett virus du bits av och sedan måste kämpa för att slita dig loss från. Ångest är en produkt av beteenden eller tankemönster. Alla har något de uppfattar som ångestframkallande, allt från höga höjder, presentationer eller söndagskvällar. Du kan alltså lida av ångest och hantera t.ex. höga höjder utan problem medan endast tanken på att hålla en presentation får dig att kräkas. Känner du att din ångest, eller din rädsla för att uppleva ångest, börjar begränsa ditt liv ska du söka hjälp.

Är du inte där än (det sägs att alla i något skede av livet ska uppleva en ångestattack) så kan du hålla dig lugn men ändå försöka lära dig förstå de här psykets korridorer för att om inte annat kan det hjälpa människor runtomkring dig. Det finns nämligen de som är mera benägna att uppleva stark ångest och hur stark upplevelsen är eller hur tätt den kommer, växlar mycket i olika livsskeden. Bara genom att finnas där för de runtomkring dig som lider av ångest (du har garanterat någon) och genom att lyssna utan att döma kan du hjälpa till att minska stigmat mot psykisk ohälsa. För det finns ännu kvar och det är en av många anledningar varför så många mår så dåligt.

 

ångest kreativitet konstterapi

 

Det känns naturligt att skriva om ångest här på Blomstrande även om det kanske ter sig vara långt ifrån de ämnen vi vanligen skriver om. Kreativitet och ångest går nämligen ofta hand i hand. Varför det är så är svårt att säga, kanske för att kreativa personer ofta (om än omedvetet) använder sig av sin kreativitet för att underlätta ångesten och eftersom att kreativt skapande i sin tur också kan vara ångestframkallande.

Då en skapar använder en sig ofta av någon form av intuition och snilleblixtarna kommer ofta från omedvetna processer. Det är dock svårt att gräva så djupt utan att frigöra lite ångest. Viken som kommer först, hönan eller ägget är därför svårt och säga och att ångest därför skulle vara modern till kreativiteten är osunt tänkande. Du kan gott vara kreativ utan ångest. Har du dock problem med ångest men trycker undan de känslorna kan det vara svårt att hitta fram till kärnan i ditt skapande eftersom du inte kan gräva och låta intuitionen styra ditt skapande utan att riskera att släppa lös ångesten.

 

ångest kreativitet konstterapi

Så finns det också kreativa stunder då man i godan ro kan och med sol i sinnet kan skapa något som man först senare märker att andas något helt annat. De här bilderna kan jag själv uppleva att lindrar min ångest även om jag kan förstå att de för andra har exakt motsatt verkan. För mig underlättar det ändå ibland att se något av allt det jag känner, på samma sätt som melankolisk musik också kan lindra då det börjar kännas tungt. 

 

 

Som högkänslig och introvert lider jag alltid nu som då av ångest och vissa perioder är svårare än andra. Jag har själv märkt att min skapandeprocess och mina ångestnivåer ofta går hand i hand. Är jag mitt upp i en krävande projekt är det svårt att pausa den processen ens när jag vilar, någonstans i det omedvetna snurrar det vidare. Det är det som gör att en kan komma tillbaka till ett halvfärdigt verk och plötligt se en lösning på ett problem en tidigare inte visste vad en skulle göra av. En sådan process, då arbetet aldrig på riktigt vilar, är dock förstås väldigt tung. Det kan lätt testa tålamodet och väcka alla slags mörka tankar. T.ex. svär jag orimligt mycket då jag syr på grund av frustration över alla jävla trådar, och då är det jag skapar bara en ofarlig kjol. Mitt skapande går då hand i hand med prestationsångesten och jag förargas över att jag inte kan leva upp till mina idéer. Om det verk jag jobbar på då ännu till handlar om att utforska något, var jag personligen drar gränsen till konst, om jag t.ex. fotograferar eller skriver, eller syr något experimentell, då kan bara ämnet i sig framkalla ångest.

 

ångest kreativitet konstterapi

 

Ångesten och kreativiteten fungerar, för mig, även andra vägen. Har jag intensiva perioder där jag fokuserar på arbete som inte tillåter att jag gräver och så att säga ”lättar på trycket” så blir det lätt att ångesten, som jag alltid samlar på mig i vardagen, växer till en stor klump i kroppen. I perioder har det gått så långt att ångesten bitit sig fast i kroppen och kommit ut i from av t.ex. sjuka axlar och stel nacke. I sådana situationer blir man oftast ordinerad motion, motion och åter mera motion och det är förstås sant att även kroppen behöver ses om men alltid räcker det inte.

För mig finns det bara en sak som hjälper då: ensamhet och skapande. Jag tar mig tid för att sitta ner och skriva, jag drar fram skissboken och tvingar ner streck tills de börjar betyda någonting, jag går ut och tvingar mig själv se omgivningen på ett annat sätt. Oftast hjälper varje ord, streck och tagen bild, även om själva resultaten bara skulle vara nonsens. Huvudsaken är att jag skriver/tecknar/fotograferar tills det börjar bränna.

Av den anledning tycker jag att det är så viktigt att vi inte tror på myten om den lidanden konstnären, att vi slutar intala oss att till och med ångesten måste användas produktivt. Skapar jag för att lätta ångesten så handlar det inte om resultatet utan processen. Jag skriver ofta sida upp och ner, ibland alldeles lösryckta ord, i ett skrivprogram och sparar inte ens dokumentet då jag är klar. Det att få ut ångesten, och sedan få låta den bli till ingenting, är befriande i sig. På samma sätt ritar jag några fula streck på en sida enkom för att få vända blad. Jag fotograferar inte för Instagram, utan för mig själv.

 

Ångest och kreativitet går ofta hand i hand men ingen av dem skall behöva förlita sig på den andra.

Har du ångest så skapa för skapandets skull, inte resultatet.

Vill du skapa, inse att du klarar dig utan ångeststänk i målningen.

 

ångest kreativitet konstterapi

 

Vill du läsa mera kan du fortsätta med Amandas inlägg om Konst som terapiform. Vi vill även en gång till understryka att vi uppmanar alla som mår dåligt att söka hjälp inom vården. 

 

Leave a Reply